Kalisz DPD

About This Project

Kalisz DPD
Adres Kalisz, ul. Metalowców
Najemca DPD Polska sp. z o.o.
Obszar serwisu SQM 27575
GLA 3599
Start Wynajmu marzec 2020
Okres Wynajmu do 2030 plus opcja przed?u?enia

PROFIL NAJEMCY

DPD POLSKA
DPD Polska, lider polskiego rynku kurierskiego, jest cz??ci? DPD group, drugiej pod wzgl?dem wielko?ci mi?dzynarodowej sieci kurierskiej, która dor?cza codziennie 5,3 mln przesy?ek na ca?ym ?wiecie z poszanowaniem zasad zrównowa?onego rozwoju. Grupa nale?y do holdingu GeoPost, którego w?a?cicielem jest poczta francuska La Poste..

D&B Rating: N2

Category
Nieruchomo?ci