Skierniewice DPD

About This Project

Skierniewice DPD
Adres Miedniewice
Najemca DPD Polska
Obszar serwisu SQM 11 920
GLA 2 538
Start Wynajmu listopad 2020
Okres Wynajmu do 2030 plus po tym czasie oferta mo?e zosta? przed?u?ena

PROFIL NAJEMCY

SKIERNIEWICE DPD

DPD Polska, lider polskiego rynku kurierskiego, jest cz??ci? DPD group, drugiej pod wzgl?dem wielko?ci mi?dzynarodowej sieci kurierskiej, która dor?cza codziennie 5,3 mln przesy?ek na ca?ym ?wiecie z poszanowaniem zasad zrównowa?onego rozwoju. Grupa nale?y do holdingu GeoPost, którego w?a?cicielem jest poczta francuska La Poste.

D&B Rating: N2

Category
Nieruchomo?ci